Рекомендації для пацієнтів

  1. У Полтаві «Світло надії». є притулок, офіс працює, https://www.facebook.com/LightOfHopeUkraine
  2. Полтавський Представник Позитивних Жінок (мережа, яка діє в різних містах України) – Ольга Моторенко +38095 328 13 52 +380977723148
  3. Харківський благодійний фонд «Харків з тобою» Контактна особа – Наталія Яковлєва. +380503253205 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633740700
  4. ГО «Зелена земля», Валентина Денисенко, тел. +380501919039, https://www.facebook.com/valdenisenk
  5. Миргород ГО «Студія громадських жіночих ініціатив», Красько Тетяна 0956994698.

 

  1.  In Poltava “Light of Hope”. there is a shelter, the office is active,https://www.facebook.com/LightOfHopeUkraine
  2. Poltava Representative of Positive Women (network operating in different cities of Ukraine) – Olga Motorenko +38095 328 13 52 +380977723148
  3. Kharkiv Charitable Foundation “Kharkiv with you” Contact person – Natalia Yakovleva. +380503253205 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633740700
  4. NGO “Green Land”, Valentina Denisenko, tel +380501919039, https://www.facebook.com/valdenisenk
  5. Myrhorod, NGO “Studio of Public Women’s Initiatives”, Krasko Tetyana 0956994698